Stoere verhalen – deel 6745

Ja heij, vandaag waren het dus optredens bij de scoutsgroep waar ik leiding geef. De givers organiseerden die en’t was dik in orde … tot plots me iemand riep om ff wa foto’s achter ‘t materiaalkot te gaan nemen.

Totaal onwetende wat daar gaande was stapte ik naar daar en uiteindelijk bleek dat de septische put vol zat. En daar dien put z’n deksel in’t materiaalkot zit stond da daar een beke onder water. Den overloop van dien put is gewoon een buis en die stopt net aan den ingang van’t materiaalkot, dus men neme een schop en begint een put te graven.

Eens we aan de buis zaten vulde die put maar dan was het probleem nog niet van de baan: als er nog meer mensen naar’t toilet zouden gaan zou uiteindelijk ook onze zelfgegraven put vol met water stromen en zou het probleem zich opnieuw manifesteren.

Dan hebben we maar een schoon greppelke richting beek gegraven … 🙂

Foto’s zullen volgen alsek ze ooit es tot bij mij krijg (was m’n camera niet).

cu en sleep tight

Bramus!

Published by Bramus!

Bramus is a frontend web developer from Belgium, working as a Chrome Developer Relations Engineer at Google. From the moment he discovered view-source at the age of 14 (way back in 1997), he fell in love with the web and has been tinkering with it ever since (more …)

Unless noted otherwise, the contents of this post are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 License and code samples are licensed under the MIT License

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.